CoS Mick

Projecten

naam techniek omschrijving periode
Evaluatie van machine learning technieken, AI infrastructuur en MLOps platforms (Thermo Fisher) Python, Docker, NVidia Jetson, TensorFlow, C#, Cnvrg.io, ClearML, ML Flow   Diverse projecten waarin AI/ML technieken werden uitgeprobeerd en geintegreerd in applicaties voor electronen microscopie, alsmede hands-on evaluaties van ML Ops platformen om te komen tot een AI infrastructuur voor ThermoFisher's electronen microscopen.

2023

..

2020
Diverse Technisch-Wetenschappelijke applicaties bij Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI Company) C# .NET, Python, COM interop, multithreading, beeldverwerking, machine learning   Sinds 2006 ben ik in dienst bij ThermoFisher Scientific (voorheen FEI Company), waar ik applicaties ontwikkel voor de aansturing van electronenmicroscopen. Beeldverwerking en systeemkennis spelen hierbij een belangrijke rol, machine learning is in opkomst.

Applicaties waar ik o.a. aan heb gewerkt: Maps™, NanoBuilder™, Slice & View G2™, iFast™, TEM Tomography™, TEM EPU™, diverse prototypes en proof-of-concept applicaties

2021

..

2006
"Micro-crystal Locator" Python, Scikit-Learn, data science, machine learning   Afstudeerproject bij het Data Expert Program (Jheronimus Academy of Data Science), waarin ik een prototype ontwikkelde om d.m.v. machine learning kleine deeltjes te vinden in microscoop-beelden. 2018
High-Traffic Setup voor Mick's Rijmwoordenboek HaProxy, Apache2, Linux, VPS   Om de piekbelasting in december het hoofd te kunnen bieden, heb ik in de cloud een paar servers opgezet die parallel de rijmverzoeken afhandelen. 2016
Rijmwoordenboek App voor iPhone en Android javascript, Appcelerator/Titanium, Sqlite   Mobiele versie als app van Mick's Rijmwoordenboek (te downloaden in de app stores van Apple en Google). 2011
Website "Enerquest" Html, JavaScript, PHP Website voor bedrijf gespecialiseerd in duurzame energie 2006
Content Management Systeem C# .NET, SqlServer, HTML / CSS, JavaScript Omvangrijk CMS voor on-line pensioenberekeningen.
(bij Akkermans & Parteners via CIMSOLUTIONS)
2005
CBS Conjunctuurklok JavaScript, VBA, SVG Web applicatie voor grafisch overzicht van de stand van de economie

(bij het CBS via CIMSOLUTIONS)
2004
Urenregistratie systeem VB.NET, MS Access Applicatie voor het registeren van gewerkte uren, vakantie uren etc inclusief rapportages en verzenden van brieven (intern bij CIMSOLUTIONS) 2004
Webwinkel " Odd&Seen" Html, JavaScript, PHP Webwinkel voor groothandel in livestyle producten 2003
Webwinkel " SunBeads" Html, JavaScript, PHP Webwinkel voor groothandel in kralen 2003
Vergunning aanvragen MS Access, VBA Applicatie ter ondersteuning van het aanvraagproces van diverse vergunningen (voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam) 2003
2002
Diverse administratieve applicaties MS Access, VBA Diverse administratieve applicaties voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam 2002
Boekhoudapplicatie & urenregistratie MS Access, VBA Applicatie die voor het bijhouden van de (eigen) boekhouding en urenregistratie en het genereren van bijbehorende overzichten. 2002
Website "@Kralenhuis" Html, JavaScript, PHP Website voor winkel in handgemaakte glaskralen 2002
Website "Rogaar Huiswerkbegeleiding " Html, JavaScript, PHP Website voor studie en huiswerkbegeleiding 2002
Datamining tools for workstation inventory (IBM) MS Access, Lotus Approach, Brio Query Explorer, ObjectRexx, DB2 Client Combinatie van diverse programmaatjes en 'tools' om informatie te verzamelen uit een aantal grote database systemen (inclusief filtering van belangrijke kenmerken uit deze data). 2001
Document Review Tool (IBM) PHP, SQL (InterBase), HTML, JavaScript Intranet-applicatie ter ondersteuning van het 'review' proces van documenten (inlcusief zoek-functionaliteit). 2001
Mick's Rijmwoordenboek PHP, HTML, JavaScript On-line rijmwoordenboek (www.rijmwoordenboek.nl) heden
..
..
1999
Windows-versie van Mick's Rijmwoordenboek Visual Basic 6.0 'stand-alone' versie van het rijmwoordenboek voor Windows. (te bestellen op CD-Rom via www.rijmwoordenboek.nl) 2002
Diverse kleine websites

HTML, JavaScript, PHP

Diverse internetpagina's voor niet-commerciele doelen, zoals bruiloften, reisfoto's, etc. '90's
Mick's PeakFinder (TU Delft) Turbo Pascal Applicatie voor het verwerken en visualiseren van meetgegevens 1998
Simulatie Wigner kristal (TU Delft) Turbo Pascal Simulatie van klassieke elektronen in een harmonische poteniaal 1998
Simulatie neuraal netwerk (TU Delft) Turbo Pascal Simulatie van een neuraal netwerk ter aansturing van een robot-arm 1996
Diverse tools & utilities Turbo Pascal, Assembler (x086) Verscheidene programmaatjes (o.a. voor dataconversie, grafische utilities, etc) '90's